Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Κενοτάφια και Ιδεολογίες…

Όπως κατέβαινα το πρωί στο γραφείο μου από τα Υψηλά Αλώνια, πρόσεξα το ηλιακό ρολόι και σκεπτόμουν, πως λειτουργεί χωρίς κανέναν μηχανισμό παρά μόνον με την τεράστια φωτεινή ενέργεια του ηλίου… Τότε το παραλλήλισα με τα κενοτάφια… Πρέπει να πεθάνουν πάρα πολλοί, ώστε να ανεγερθεί ένα κενοτάφιο, στο οποίο δεν υπάρχει ωστόσο κανένας θαμμένος!

Το ίδιο σκεπτόμουν όμως και με τις ιδεολογίες… Πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλοί να τις συντηρούν χωρίς ωστόσο κανένας να είναι πραγματικά ο εκφραστής τους. Εξ’ άλλου μόλις δύσει ο ήλιος δεν μπορείς να διαβάσεις την ώρα…

Αρχική Δημοσίευση: 5 Μαί. 2015