Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Κατασκευή Πέτρινου Σπιτιού LIVE

Σύντομα με την ολοκληρωμένη σειρά φωτογραφιών

Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας

παρακαλώ κάντε κλικ για μεγέθυνση

Απρίλιος 2012

Αίτηση Χορήγησης Άδειας Δόμησης

Τέλη Ιουλίου 2012

Χορήγηση Άδειας Δόμησης

Έναρξη Κατασκευής 30 Ιουλίου 2012

Περαίωση τέλη Νοεμβρίου 2012

Τελικές Διαμορφώσεις Περιβάλλοντα χώρου Μάιος – Ιούνιος 2013