Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Κατασκευή με Πέτρα και Beton

Ένας άλλος τρόπος κατασκευής με πέτρα.

Ένας διαφορετικός τύπος κατασκευής, πέραν του παραδοσιακού πέτρινου, είναι ο συνδυασμός πέτρας με οπλισμένο σκυρόδεμα (beton arme) . Όταν αναφέρομαι σε συνδυασμό αυτών των υλικών δεν εννοώ (προφανώς) την κατασκευή σκελετού από beton και στη συνέχεια την επένδυση του με πέτρα. Αυτή δεν είναι μία γνήσια κατασκευή. Υποτιμά σε μέγιστο βαθμό την ικανότητα της πέτρας και από φέρον στοιχείο την υποβιβάσει σε απλό στοιχείο επικάλυψης. Όλο το φορτίο της κατασκευής το παραλαμβάνει ο σκελετός από beton και απλά η πέτρα «εξωραΐζει» το κτίσμα ως «δήθεν» πέτρινο. Αλλά δεν είναι ΜΟΝΟ αισθητικοί και λόγοι συνέπειας αυτοί που καθιστούν κακή επιλογή αυτού του είδους την κατασκευή. Ο πρώτος λόγος είναι ουσιαστικός:

Η πέτρα δεν συνεργάζεται καλά με αυτόν τον τρόπο με τον σκελετό. Επειδή μάλιστα «συγκολλείται» στην ενδεχόμενη (και πολύ πιθανή) περίπτωση ενός σεισμού έχει την τάση αποκόλλησης. Αυτό μπορεί να συμβεί και λόγω του πάγου αλλά με διαφορετικό τρόπο. Τονίζω πως ο σκελετός από beton θα παραλάβει με ασφάλεια τα φορτία αλλά στον σεισμό οι μετακινήσεις και στροφές που πρόκειται να υποστεί δεν σημαίνει ότι μπορούν να ακολουθηθούν από την αναρτημένη (και λιγότερο) εύκαμπτη πέτρα. Εάν τυχόν οι συγκολλήσεις με τις κονίες δεν είναι επαρκείς τότε σίγουρα θα μιλάμε για «ιπτάμενες» πέτρες.

Ο δεύτερος είναι οικονομικός. Στην ουσία πετάμε στο καλάθι των αχρήστων όλη την ικανότητα της πέτρας να παραλάβει με ασφάλεια τα φορτία της κατασκευής μας. Βέβαια δεν κτίζουμε τοιχοποιίες πάχους 50 εκ. και απλά «επενδύουμε» τον σκελετό. Αλλά δεν είναι λιγότερο το κόστος διότι δεν παύει να αποτελεί μία πιο «λεπτή» εργασία.

Ποιό τώρα είναι το σημαντικό πλεονέκτημα που αποκομίζουμε από μία μικτή κατασκευή; Στην ουσία έχουμε την θεμελίωση και τις πλάκες κατασκευασμένες από beton ενώ όλους τους τοίχους κατασκευασμένους από πέτρα. Εδώ δηλαδή προσπερνάμε τα ξύλινα δάπεδα και εκμεταλλευόμαστε όλα τα πλεονεκτήματα ενός δαπέδου από beton.

Η θεμελίωση είναι τεραστίας σημασίας (πάντοτε). Σε τι έδαφος θεμελιώνουμε έως με ποιο τρόπο κατασκευάζουμε την θεμελίωση θα καθορίσει εν πολλοίς την συμπεριφορά της κατασκευής μας στον σεισμό.

Το μεγάλο μειονέκτημα της πέτρινης τοιχοποιίας προκύπτει από την ακαμψία της και από το γεγονός πως σε κάποια σεισμική δόνηση μπορεί το κτίριο να «ανοίξει» σαν νούφαρο από την αδυναμία να συστραφεί όταν της επιβάλλεται η σεισμική δόνηση. Όταν όπως υπάρχει περιμετρικά οπλισμένο σεναζ ή ακόμα καλύτερα πλάκα από beton εξαναγκάζεται όλο το κτίσμα να περιστραφεί ομοιόμορφα και να μην «ανοίξει». Με την πάντα ισχύουσα προϋπόθεση της σωστής θεμελίωσης το μεγάλο φορτίο της πλάκας από beton αυξάνει την αντοχή της πέτρινης τοιχοποιίας.

Συνεπώς έχουμε δύο πολύ σοβαρά πλεονεκτήματα όσον αφορά την ασφάλεια και άλλα τόσα όσον αφορά το είδος της κατασκευής μας.

Πάντοτε σε όσα αναφέρω ο τρόπος κατασκευής θεωρείται σωστός (τρόπος ένωσης των δύο διαφορετικών υλικών, χρήση σιδήρου σε εσωτερικά σεναζ, αγκύρια ένωσης) είναι μόνο λίγα σημεία ευπαθών κατασκευαστικών λεπτομερειών που προ-απαιτούνται προκειμένου να ισχύουν όλα τα παραπάνω.

Δείτε και την ενότητα Όλα για τα Πέτρινα Σπίτια!

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζεται μία σειρά φωτογραφιών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ BETON.

Φωτογραφίες: