Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Διατηρητέα

Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων

Πλ. Γεωργίου και
Γερ/λου Πάτρα

IMG_2313

Ρήγα Φεραίου και
Τσαμαδού Πάτρα

IMG_9785

Κορίνθου και Βότση
Πάτρα

IMG_9793

Ρήγα Φεραίου και
Πατρέως Πάτρα

IMG_2306

 


  • Αποκατάσταση Διατηρητέου Ρήγα Φεραίου, Πάτρα (Β κτίριο)
  • Στατική Μελέτη Διατηρητέου Ρήγα Φεραίου, Πάτρα
  • Αποκατάσταση Διατηρητέου Αγίου Ανδρέου, Πάτρα
  • Στατική Μελέτη 3ου Δ.Σ. Πατρών

aHPIM1694 aHPIM2264 CIMG3691 CIMG3692

Πριν και Μετά… Είναι δυνατόν; (κλικ παρακαλώ στις λέξεις… πριν και…μετά)…

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)