Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Κατασκευάζω Κατοικία ή Μένω στο Ενοίκιο;

Β. Κατασκευάζω Κατοικία ή Μένω στο Ενοίκιο;

Τι είναι σημαντικότερο; Η καλύτερη διαβίωση, έστω την τρέχουσα περίοδο ή η απόκτηση ιδιόκτητης  κατοικίας; Σε αναλογία με το αυτοκίνητο το ερώτημα θα ήταν:

Τι είναι σημαντικότερο; Να αγοράσω δικό μου αυτοκίνητο ή η μετακίνησή μου; Διότι στην δεύτερη περίπτωση αυτή μπορεί να καλυφθεί και με ένα ενοικιασμένο αυτοκίνητο.

Αλλά υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Αγορά παλαιότερου κτίσματος και ολικής ανακατασκευής του. Απλώς χρειάζεται μία “ρύθμιση” στο μυαλό μας σχετικά με το τι στοχεύουμε και επιθυμούμε. Δεν είναι τόσο τραγικό όσο ίσως νομίζετε.

Οι προσεγγίσεις διαφέρουν ανά περίπτωση και κατάσταση. Εδώ ακροθιγώς αναφέρονται.

Η γενική μου όμως συμβουλή (εάν έχω το δικαίωμα να την εκφράσω) είναι πως εάν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις εξωτερικές συνθήκες μεταβάλλουμε το σκεπτικό μας. Όσο περισσότερο μονοδιάστατα σκεφτόμαστε, τόσο το αδιέξοδο θα είναι περισσότερο απροσπέλαστο και σκοτεινό.

Και κάτι ακόμα:

Εμπιστευόμαστε τη διαδικασία. Είναι αδύνατον να γνωρίζεις τι μέλλει γενέσθαι. Αυτό, το οποίο σήμερα είναι δεδομένο αύριο ίσως είναι παρωχημένο. Μην εγκλωβίζεστε σε μία ολική επίλυση του σήμερα με την έωλη βεβαιότητα πως θα συμβεί, όπως το σχεδιάσατε. Ούτε και πολύ σκέψη χρειάζεται. Το πιστεύεις το κάνεις και εδώ επαναλαμβάνω τους βασικούς άξονες της προσωπικής μου σκέψης.

Όλα τα προηγούμενα δεν αποτελούν παρά θεωρητικές προσεγγίσεις και φυσικά δεν δίδουν λύσεις. Ούτε ήταν αυτός και ο στόχος μου. Οι ρυθμίσεις του μυαλού μας είναι εκείνες, οι οποίες καθορίζουν τη στάση μας.

Και πάλι να τονίσω πως κάνοντας κάτι είναι καλύτερο από το να περιμένεις κάτι. Ή μάλλον να περιμένεις κάτι κάνοντας κάτι άλλο.

Διαβάστε και το Α. ερώτημα:

Α. Καθορισμένος Προϋπολογισμός Αλλά ΔΕΝ Καλύπτονται οι Ανάγκες μου.
Τι Κάνω;

Β. Κατασκευάζω Κατοικία ή Μένω στο Ενοίκιο;

Δείτε επίσης: