Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Κανονικότητα (updated)

Η… “κανονική” κανονικότητα ήταν τα lockdowns· και εάν τα τελευταία τα επέβαλε ο άνθρωπος  για την αντιμετώπιση του Covid-19, το επόμενο θα το επιβάλει ο Covid-19 για να αντιμετωπίσει τον άνθρωπο.

Αυτό είναι προφητεία!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)