Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Καλλιτεχνική Πρωτοπορία

Ποιό είναι το βασικό χαρακτηριστικό κάθε πρωτοποριακού κινήματος σε κάθε τομέα;  Τη συγκεκριμένη στιγμή της εμφάνισής του να έχει τη διαύγεια και το θάρρος να υπερβεί τις καθιερωμένες μεθόδους και να προτείνει κάτι διαφορετικό.

Αρκεί το προηγούμενο; Όχι!

Πρέπει ταυτοχρόνως να φαίνεται λανθασμένο στους παραδοσιακούς προκατόχους του.

Συνεπώς: πρωτοπορία ίσον υπέρβαση του παραδοσιακού και φαινομενικά λάθος.