Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Κακές Αποφάσεις

“Απολαμβάνω” να διαβάζω στις διάφορες ιστοσελίδες αναλύσεις σχετικά πως μία επιχείρηση πτώχευσε ή “έπεσε έξω”. “Απολαμβάνω” όχι προφανώς γιατί χαίρομαι για την τύχη ή ατυχία του άλλου, αλλά διότι υπάρχουν πάντα τρεις συγκεκριμένες φράσεις, οι οποίες καταλήγουν σε μία:

Κακή οικονομική συγκυρία – πολυτελής διαβίωση και η μία και μοναδική “κακές αποφάσεις”!

Οι κακές οικονομικές συνθήκες είναι κάτι, το οποίο αφορά το περιβάλλον μας και δεν έχουμε παρά ελάχιστες δυνατότητες (εάν έχουμε) να το ελέγξουμε. Το πώς προσαρμοζόμαστε δεν είναι καθόλου σίγουρο ή εφικτό. Η πολυτελής διαβίωση (μεγάλη ζωή) αφορά τους χαρακτήρες και δεν σχετίζεται κατ΄ ανάγκην με την πορεία μίας επιχείρησης.

Κακές αποφάσεις όμως ΔΕΝ υφίστανται· και όχι μόνον στις επιχειρήσεις αλλά και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Οι αποφάσεις ενός ανθρώπου ΠΑΝΤΑ μα ΠΑΝΤΑ είναι οι καλύτερες σύμφωνα με τη λογική του και τη δεδομένη κατάσταση και χρονική στιγμή.

Το εάν αυτές οι αποφάσεις δεν ευοδώνονται είναι άλλο θέμα. Αλλά κακές δεν ήταν!

Το καλύτερο όμως είναι πως αυτοί, οι οποίοι γράφουν αυτές τις αναλύσεις δεν έχουν ποτέ τους λάβει μία επιχειρηματική απόφαση να νοιώσουν τη “γλύκα” και τη “μυρωδιά” της.

Γι΄ αυτό “απολαμβάνω” να τους διαβάζω.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)