Κίτρινη Δημοσιογραφία

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια και δυστυχώς δεν είναι πρώτη φορά τώρα… Το θέμα ήταν και είναι πως (σχεδόν) κανένας δεν ενδιαφέρεται να βελτιώσει την κοινωνία, παρά μόνο πώς θα αυξήσει τα κέρδη του και θα επιτύχει τα καθαρά δόλια συμφέροντα του…

Μία κίτρινη σκόνη υποκρισίας καλύπτει το τοπίο…