Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Κέντρο της Πάτρας

Αυτή την στιγμή στο κέντρο της Πάτρας. Μία υπέροχη κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)