Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Κέντρο της Πάτρας

Αυτή την στιγμή στο κέντρο της Πάτρας. Μία υπέροχη κινηματογραφική ατμόσφαιρα.