Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Κάρτες Ταρώ (Tarot Deck) Rider-Waite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)