Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Ιδιαίτερα Προωθημένες Μέθοδοι Επενδύσεων σε Ακίνητα

Τα προφανή που δεν είναι καθόλου προφανή.

Λοιπόν έχω μερικές φορές την αίσθηση, ότι σε αυτό το site γράφονται προφανείς σκέψεις, ίσως με κάποιον διαφορετικό τρόπο… Ίσως να θεωρείται (γενικά ομιλώ) πως απλά “μεταφράζω’ τις γενικές τάσεις και σκέψεις που επικρατούν και που διαβάζω και με μία ‘συσκευασία”, τύπου site www.Teucris.net σας τις παρουσιάζω.

Ωστόσο είναι μακρόν της πραγματικότητας αυτή η πεποίθηση. Τούτο διότι η προσωπική μου εμπειρία σε όλη την διάρκεια της ζωής μου, αν και πλουσιοπάροχη όσον αφορά πνευματικές καταστάσεις στον υλικό τομέα ήταν πάντα κάτω από πολύ στενά όρια. Αυτός είναι και ο λόγος που “συνήθισα” να λειτουργώ στα …όρια. Και αν η γνωστή Αγγλική παροιμία σας λέει κάτι, στην περίπτωσή μου με εκφράζει ακριβώς και απόλυτα:

Necessity is the mother of Innovation
(Η Ανάγκη είναι η μητέρα της εφευρετικότητας).

Προκειμένου λοιπόν να αρχίσω να σας προκαλέσω το ενδιαφέρον και να σας δώσω μία μυρωδιά, ένα άρωμα καλύτερα των μεθόδων που χρησιμοποιώ θα σας περιγράψω κάτι το οποίο φαινομενικά (τουλάχιστον) δεν έχει καμία σχέση με επενδύσεις σε ακίνητα.

Ας δούμε το πρόβλημα (ή παράδοξο) του Newcomb.

Η λογική του προβλήματος (παιχνιδιού) έχει ως εξής:

Ένα πρόσωπο (έστω ο Τ.) παίζει ένα παιχνίδι, το οποίο το χειρίζεται ένας που μπορεί να προλέγει το μέλλον (με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας), τον οποίον ας ονομάσουμε Μάντη. Ο Μάντης έχει την εξαιρετική ικανότητα να προλέγει τις πράξεις των ανθρώπων. Στον παίκτη Τ. παρουσιάζονται δύο κουτιά, ένα διαφανές (το Α) και ένα αδιαφανές (το Β). Το Α εμπεριέχει και είναι ορατά 1000,00 (χίλια) ευρώ. Το περιεχόμενο του αδιαφανούς κουτιού Β προσδιορίζεται ως εξής: Ο Μάντης σε κάποιο σημείοπριν την έναρξη του παιχνιδιού προβλέπει την επιλογή του Τ., η οποία έγκειται στην δυνατότητα που έχει να επιλέξει είτε μόνο το κουτί Β ή και τα δύο κουτιά. Το κουτί Β μπορεί να περιέχει είτε 0,00 (μηδέν) ευρώ είτε 1,000,000.00 (ένα εκατομμύριο) ευρώ. Από την στιγμή που αρχίσει το παιχνίδι ο Μάντης δεν έχει καμία δυνατότητα να αλλάξει το περιεχόμενο του κουτιού Β. Ο Τ. γνωρίζει από πριν τους κανόνες του παιχνιδιού και καλείται να αποφασίσει τι θα πράξει.

Ας δούμε λοιπόν τι δυνατότητες υπάρχουν:

 

Προβλεπόμενη Επιλογή Πραγματική Επιλογή Ανταμοιβή
Α και Β Α και Β 1000.00
Α και Β Μόνο Β 0.00
Μόνο Β Α και Β 1,001,000.00
Μόνο Β Μόνο Β 1,000,000.00

Το πρόβλημα ανάγεται σε παράδοξο, διότι δύο έξ΄ίσου ισχυρές διαισθητικά και λογικά στρατηγικές δίνουν αντικρουόμενες απαντήσεις στην ερώτηση ποια επιλογή μεγιστοποιεί το όφελος του Τ.

Για να είμαι ωστόσο ακριβής η διαισθητικά λογική και αυθόρμητη απόφαση θα ήταν η επιλογή και των δύο κουτιών. Προφανώς… Είναι όμως τόσο προφανές αυτό; Ας αναλύσουμε τις δύο στρατηγικές:

Κατά την πρώτη στρατηγική ανεξάρτητα από την όποια πρόβλεψη του Μάντη το να επιλέξει ο Τ. και τα δύο κουτιά αποδίδει περισσότερο. Διότι αν η πρόβλεψη είναι να παρθούν από τον Τ. και τα δύο κουτιά τότε η επιλογή του Τ. αφορά μεταξύ του αν θα λάβει είτε 1000,00 ευρώ (επιλέγοντας το Α και το Β) είτε τίποτα (επιλέγοντας μόνο το Β). Συνεπώς είναι προφανές πως το να επιλεχτούν και τα δύο κουτιά είναι προτιμητέο. Αλλά ακόμα και αν η πρόβλεψη του Μάντη είναι να επιλέξει ο Τ. μόνο το Β, τότε επιλέγοντας και τα δύο παρέχει 1,001,000.00 ευρώ, ενώ επιλέγοντας μόνο το Β παρέχει μόνο 1,000,000.00 ευρώ. Συνεπώς σε κάθε περίπτωση η επιλογή (διαισθητικά και λογικά) της επιλογής και των δύο κουτιών είναι η ορθή.

Η δεύτερη στρατηγική προτείνει την επιλογή μόνο του κουτιού Β. Σύμφωνα με αυτήν μπορούμε να αγνοήσουμε τις πιθανότητες της μηδενικής ανταμοιβής και του 1,001,000.00 ευρώ, καθώς και οι δύο προϋποθέτουν πως ο Μάντης προέβλεψε λάθος και το πρόβλημα ορίζει πως ο Μάντης δεν λαθεύει σχεδόν ποτέ. Συνεπώς η επιλογή έγκειται στο είτε να λάβει ο Τ. 1,000.00 ευρώ (και τα δύο κουτιά) ή του να λάβει 1,00,000.00 ευρώ (μόνο το κουτί Β), και συνεπώς το να επιλέξει ο Τ. μόνο του κουτί Β είναι καλύτερη απόφαση.

Ίσως η παράλογη και ανεξήγητη απόφαση της επιλογής του μη προφανούς να αποτελεί καλύτερη μέθοδο προσέγγισης.

Θα σταματήσω εντελώς ηθελημένα εδώ προκειμένου να σας επιστήσω την προσοχή σας στην δημιουργική σκέψη και να μην δώσω οποιοδήποτε άλλο στοιχείο.

Αναλογιστείτε σε κάθε περίπτωση πάντως πως ο παίκτης Τ. είστε εσείς (βέβαια το Τ. το επέλεξα από τα …αρχικά του ονόματός μου –φοβερή φαντασία!-) ενώ ο Μάντης είναι ίσως η αγορά, ίσως οι πράξεις ή προθέσεις της όποιας Κυβέρνησης, ίσως ενός οικονομικού καρτέλ με επιδιώξεις βελτιστοποίησης του κέρδους του, ίσως, ίσως…

Τα κουτιά κάλλιστα θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν τις επενδύσεις σε ακίνητα, όπου το περιεχόμενό τους αντιπροσωπεύει ίσως τις προβλέψεις μας και την πιθανή ίσως ανταμοιβή μας (ή ίσως την καταστροφή μας). Οι προβλέψεις μας θα μπορούσαν κάλλιστα να αντιπροσωπεύουν ίσως την εξέλιξη των τιμών των ακινήτων ή ίσως τις ανάγκες που προκύπτουν στην αγορά ακινήτων, ίσως, …ίσως,…

Τώρα σκεφτείτε πως θα επενδύσετε σε ακίνητα και αν έχουν νόημα οι προβλέψεις περί της εξέλιξης της αγοράς, των τιμών, της φορολογίας, του… της…

Σας επισημαίνω  πως ειδικά σε αυτό το αντικείμενο θα δεχθώ μόνο τεκμηριωμένες και σοβαρές σκέψεις ή προτάσεις.

Ακολουθούν (σε εύλογο χρονικό διάστημα) πολλά ακόμα μέρη (απροσδιόριστα), εξ΄ίσου…ομιχλώδη και …σκοτεινά…

Ιδιαίτερα Προωθημένες Μέθοδοι Επενδύσεων σε Ακίνητα (2ο)

Σημ.: Για όσους αναρωτιούνται (και δικαίως) αν όλα αυτά είναι απλά θεωρίες και στην πράξη τι γίνεται ας δουν την προτεινόμενη απάντηση στην ενότητα:

ΜΟΝΟ ΘΕΩΡΙΕΣ ή ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ;

 

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)