Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Ιαπωνία εναντίον Ελλάδας (Japan versus Greece)

Πληθυσμός: 127 εκ. – 10,8 εκ. (12 φορές)
Έκταση: 364,560 τ.χλμ. – 128,90 τ.χλμ. (2,80 φορές)
Ακτογραμμή: 29,751 χλμ – 13,676 χλμ (2,2 φορές)
Βουλευτές: 522-300
Ποσοστό γυναικών βουλευτών: 9,5%-19,7%
ΑΕΠ: 4,55 τρις εκ. δολ. – 194 δις εκ. δολ.
(23,4 φορές μεγαλύτερο εθνικό προιόν)
Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ: 250%-200%
Ανεργία (3,7%-26,3%)
Κατά κεφαλήν εισόδημα 34,500 δολ. – 18,000 δολ.
(1,90 φορές)
Ποσοστό αυτοκτονιών ανά 100,000 κατοίκους:
0,3 – 0,1 (3 φορές περισσότερες)
Ποσοστό Αναν/μων πηγών ενέργειας:
6,56% – 15,91 %

Προκατασκευασμένο σπιτάκι των περίφημων Ιαπωνικών καταστημάτων MUJI 13,44 μ2 ωφ. επιφ.: 27,000 δολ. (διατίθεται μόνο στην Ιαπωνία)

Εξ’ ολοκλήρου πέτρινο σπιτάκι της Teucris 23,50μ2 ωφέλιμης επιφ.: 25,000 δολ. (διατίθεται όπου υπάρχει πέτρα)

Παράδοση Ιαπωνίας στις ξύλινες κατασκευές: από την αρχαιότητα.

Παράδοση της Ελλάδας στην πέτρινες κατασκευές: από την αρχαιότητα.

© Muji stores. Η φίρμα Muji διακρίνεται για τον μινιμαλιστικό της σχεδιασμό, με έμφαση στην ανακύκλωση , τη μη χρήση υλικών συσκευασίας καθώς και την πολιτική της “no-logo” – “no brand”, (μη επώνυμα ποιοτικά προϊόντα). Μεταξύ των μη επώνυμων προϊόντων η Muji παρήγαγε το 2001 σε συνεργασία με την Nissan και… αυτοκίνητο!

© Teucris οι λοιπές φωτογραφίες

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)