Θερμοπύλες

Η Ανδρεία γεννά την Ποίηση ή η Ποίηση την Ανδρεία;