Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Θα Αγοράζατε Μετοχές Rolls Royce?

Εδώ σας θέλω πουλάκια μου. Από τον Μάιο του 2020 οι μετοχές της Rolls Royce και εννοώ του τμήματος κατασκευής κινητήρων αεροσκαφών, διότι τα αυτοκίνητα ανήκουν στην B.M.W. χαρακτηρίζονται ως… junk (σκουπίδια). Τούτο λόγω της πανδημίας και της κατάρρευσης των αεροπορικών ταξιδίων και αεροπορικών εταιριών. Σε συνδυασμό μάλιστα και με κάποια άλλα ζητήματα η Rolls Royce θεωρείται… χμ.

Τώρα θα μου πείτε: “Τεύκρο, δεν πας καλά. Εδώ καιγόμαστε κι εσύ μας συζητάς για μετοχές της Rolls Royce”!

Αχά! Εδώ είναι το μυστικό αγαπητοί μου! Εάν θέλεις να έχεις πραγματικά επενδυτική αντίληψη πρέπει και βέβαια να γνωρίζεις την τιμή της μετοχής της Rolls Royce!

Σας αφήνω τώρα, διότι το Xiat μου 25ετίας και 1100 κ.εκ. έμεινε από μπαταρία και πρέπει να δω τι θα κάνω.

Θα επενδύατε τώρα που είναι οι μετοχές της πάμφθηνες; Χα!