Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Θέματα Πολιτικού Μηχανικού

Εφιστώ ιδιαιτέρως την προσοχή στους συναδέλφους μου (κυρίως νέους) πολιτικούς μηχανικούς και αρχιτέκτονες όσον αφορά κάποιες σημαντικές βελτιώσεις – διευκρινήσεις του νέου Ν. 4759/2020, οι οποίες με την ασάφεια τους προηγουμένως δημιουργούσαν σοβαρότατα προβλήματα ερμηνείας. Επίσης υπάρχουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στους ορισμούς. 

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)