Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η 12η Ώρα

Τώρα είναι η ώρα!
Χωρίς να δύναμαι να εξηγήσω το λόγο ΑΥΤΗ ακριβώς θεωρώ ως την πλέον ευνοϊκή στιγμή για καίριες αποφάσεις.
Do something! Κάντε κάτι!

Η φωτογραφία είναι από την Achaia Clauss Winery