Η Φτώχεια είναι Νοοτροπία

Στο επόμενο:

Πως αποκτώ πρόσβαση στην Παραγωγή (video)