Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Φτώχεια είναι Νοοτροπία – Το ίδιο όμως και ο Πλούτος.

Δείτε πάλι παρακαλώ αυτήν την ανάλυση, διότι εμπεριέχει το “κλειδί” του επενδυτικού πλούτου. Το έχω ήδη κοινοποιήσει στο παρελθόν, αλλά θεωρώ σκόπιμο να το προβάλω και να σας το υπενθυμίσω πάλι.

Θα μας απασχολήσει το θέμα το επόμενο διάστημα.