Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Η Τριγωνική Ερμηνευτική Μέθοδος by Teucris

Αρχικά θέτουμε το ερώτημα στο μυαλό μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η σωστή διατύπωση του ερωτήματος-προβλήματος ή έστω θέματος, το οποίο μας απασχολεί είναι καθοριστικής σημασίας. Άπαξ και δημιουργεί αποκτά νοητική υπόσταση. Δεν είναι καθόλου αναγκαίο να λεχθεί. Το ερώτημα είναι το περιεχόμενο ενός κουτιού για το οποίο κανείς δεν χρειάζεται να έχει γνώση, εκτός της/του ενδιαφερομένου ερωτώντος.

Στο ερώτημα απαντώνται τρεις τομείς:

  1. Ποια είναι η κατάσταση του θέματος/ερωτήματος και αυτό μπορεί να είναι και προσωπικό (ο ίδιος μας ο εαυτός). Πολλές φορές έχω διαπιστώσει πως δεν είναι αντιληπτή είτε η δική μας κατάσταση είτε του θέματος, το οποίο μας απασχολεί. Άλλοτε υπερεκτιμάμε και άλλοτε υποτιμάμε τις καταστάσεις.
  2. Ποια η γενική τάση του περιβάλλοντος, αλλά με την πολύ ευρεία έννοια και όχι την ανθρώπινη. Ποιες είναι δηλαδή οι επιρροές, όσον αφορά το θέμα/ερώτημα ή τον εαυτόν μας. Αυτό ανήκει καθαρά στη μεταφυσική προσέγγιση.
  3. Ποιες οι πιθανότητες επιτυχίας ή εκπλήρωσης του θέματος/ερωτήματος. Αυτό είναι και το πλέον “επικίνδυνο” σημείο διότι δεν αποτελεί μία μοιρολατρική απάντηση. Σε συνδυασμό με τις προηγούμενες δύο καταδεικνύει ταυτόχρονα και τη λύση. Και είναι και το σπουδαιότερο σημείο!

Πάντα υπάρχει “κάτι”, το οποίο μπορεί να γίνει, οσοδήποτε δύσκολο είναι το θέμα ή το ερώτημα ή η κατάστασή μας. Αυτό το “κάτι” μπορεί να είναι σχεδόν “τίποτα” (δεν είναι) και αυτό το ελάχιστο σχεδόν τίποτα να προκαλέσει τεράστιες αλλαγές στη ροή των γεγονότων και των πράξεων μας.

Άρα καταλήγουμε στο “κάνε κάτι”! Όσο περισσότερα και καλύτερα δεδομένα έχουμε τόσο πιο ακριβής θα είναι και η δράση μας. Αλλά δεν χρειάζεται και τόση ανησυχία. Η διαδικασία δοκιμής – λάθους είναι ελεγμένη από το… Σύμπαν και αποδίδει πάντα.

Οι απαντήσεις πρέπει πάντοτε να είναι πολύ συγκεκριμένες και όχι “ήξεις-αφίξεις”. Εάν σκεφτείτε τον εαυτόν σας εγκλωβισμένο σε έναν λαβύρινθο και το ερώτημα είναι “πώς θα εξέλθω” στο φως και την ελευθερία οι απαντήσεις θα πρέπει να περιγράφουν την κατάσταση χωρίς εξιδανικεύσεις αλλά και να δίνουν σαφείς οδηγίες εξόδου. Κανένας όμως δεν μπορεί να μεταβάλλει ή να επηρεάσει τη θέληση κάποιου ανθρώπου. Διότι εάν δεν θέλεις να εξέλθεις, ακόμα και την έξοδο να βλέπεις εμπρός από τα μάτια σου πάλι θα παραμείνεις εγκλωβισμένος.

Μπορεί όμως και ο λαβύρινθος πραγματικά να είναι αδιέξοδος. Τότε η γνώση της παραμονής σε αυτό το χώρο σε βοηθά να προσαρμοστείς ανάλογα. Εάν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις εξωτερικές συνθήκες, τότε το καλύτερο, το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τον εαυτόν μας.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)