Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Η Τρίτη… Μισή σου Ζωή!

Τη μισή μας ζωή την καταναλώνουμε προσπαθώντας να ευχαριστήσουμε τους “άλλους”.

Την άλλη μισή προκειμένου να διαχειριστούμε τις ανησυχίες, να επιλύουμε τα προβλήματα και να υπερπηδούμε τα εμπόδια, τα οποία μας προκαλούν οι “άλλοι”.

Αυτό πρέπει να σταματήσει!

Επειδή όμως είμαστε και εμείς (ηθελημένα ή αθέλητα) για τους άλλους οι… “άλλοι” θα πρέπει να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα τρίτο… μισό της ζωής μας, το οποίο να είναι αφιερωμένο στον εαυτό μας! Και επιπλέον ό,τι καταφέρουμε να διασώσουμε και από τα άλλα δύο…. μισά!

Τη μέθοδο αυτή την ονομάζω:

Μέθοδος του τρίτου… μισού!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)