Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η “τέως” ρωγμή…

Ιδού η προηγούμενη ρωγμή πως “τακτοποιείται” μετά από ουσιαστική (!) παρέμβαση!

Το έμπειρο όμως μάτι διακρίνει την παρέμβαση!

Συνεπώς, ουδέν κρυπτόν υπό τον οφθαλμόν (του μηχανικού)…

Σχετικά δείτε εδώ πως ήταν προηγουμένως…