Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Τέχνη της Ερμηνευτικής

Κανένας οργανισμός ή πανεπιστήμιο στον Κόσμο δεν μπορεί να χορηγήσει πιστοποιητικό μαντικής τέχνης, ερμηνευτικής ή προφητείας. Θεωρούνται εσωτερικά χαρίσματα και αξιολογούνται μόνον εάν επαληθευτούν από τα γεγονότα και φυσικά κατά την κρίση του καθ΄ ενός.

Δεν υπάρχει κανένα τυπικό, καμία τελετουργία ή οτιδήποτε άλλο. Με κάποιον τρόπο διανοητικό ή μεταφυσικό κάποιοι άνθρωποι διαθέτουν το χάρισμα αυτό. Αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος και μόνον. Η μεθοδολογία μπορεί να είναι οποιαδήποτε.

Το μέλλον είναι απρόβλεπτο και εντελώς άγνωστο. Στους Δελφούς υπάρχουν τρία αλληλο-αντικρουόμενα ρητά:

“Τύχην νόμιζε” – (Να αναγνωρίζετε την τύχη)

“Τύχην στέργε” – (Να είστε λάτρης της τύχης)

“Τύχη μη πίστευε” – (Μην εμπιστεύεστε την τύχη)

Και ως εκ τούτου καταλήγει:

“ὁ ἄναξ, οὗ τὸ μαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς, οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει ἀλλὰ σημαίνει.”

Η μαντική ερμηνεύει το παρελθόν σε παρόντα χρόνο με σκοπό να διαμορφώσει κάθε ένας το μέλλον του κατά το δυνατόν. Η σοφία όμως ευρίσκεται στο μέλλον.

Σκεφτείτε τα πολύ καλά τα προηγούμενα.