Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Τέχνη και ο Καλλιτέχνης

Τέχνη είναι αυτό το οποίο η Φύση προαισθάνεται στα σκοτεινά της όνειρα και μαντεύει με την διαίσθηση του ο Καλλιτέχνης.
Ο ορισμός αυτός μέσα απ’ την ψυχή μου…