Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Συνωμοσία του Στέμματος

Δύο φορές ματαιώθηκε το Καρναβάλι στην Πάτρα. Την πρώτη λόγω του θανάτου του Βασιλέα Παύλου το 1964 και τώρα λόγω του ΚΟΡΩΝΑ-ιού το 2020. Εάν κρίνω από την τύχη του διαδόχου Κωνσταντίνου τότε δεν έχω καλά μαντάτα για τον ιό! Πάτρα και Στέμματα δε φτουράνε!

Ο Προφήτης Teucris προφήτευσε.
(Προφητεία #6 της 29-02-2020)