Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Πρόκληση

Όπως ο θεός Διόνυσος σκέφτηκε και δίδαξε τη δημιουργία του οίνου στους ανθρώπους από τις ρόγες του σταφυλιού -με ό,τι καλό ή κακό αυτό συνεπαγόταν για την ανθρωπότητα-  αυτή τη στιγμή πρέπει να σκεφτούμε πώς από τα αγκάθια θα δημιουργήσουμε κάτι εξ΄ ίσου χρήσιμο αλλά και… επικίνδυνο ταυτόχρονα…

Εάν δεν αποδεχθούμε την πρόκληση πρέπει να καταστρέψουμε τα αγκάθια, αλλά μαζί και τα σταφύλια. Προτιμώ τη δημιουργία από την καταστροφή (ΚΑΙ αποδέχομαι ευχαρίστως την πρόκληση)!