Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Προσευχή του Αισιόδοξου Απελπισμένου

Θεέ μου γνωρίζω πως θα με βοηθήσεις μέχρι το τέλος και όλα θα γίνουν με τον καλύτερο τρόπο, αλλά μέχρι τότε… βοήθησέ με!