Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Η Πάλη για την Ελευθερία

“Δεν είναι ανάγκη να ελπίζεις για να προσπαθείς, ούτε και να επιτύχεις για να επιμένεις”.
-Γουλιέλμος ο Σιωπηλός

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)