Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Πάλη για την Ελευθερία

“Δεν είναι ανάγκη να ελπίζεις για να προσπαθείς, ούτε και να επιτύχεις για να επιμένεις”.
-Γουλιέλμος ο Σιωπηλός