Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Ολότητα της Φύσης

Η φύση είναι μία: ο άνθρωπος, τα ζώα, το περιβάλλον, ο COVID-19, τα προϊόντα τους, οι ομορφιές και οι ασχήμιες τους αποτελούν μία αναπόσπαστη ολότητα. Δε μπορείς να διορθώσεις κάτι μεμονωμένα αγνοώντας τα υπόλοιπα.