Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Μεταφυσική των Επενδύσεων

Αποτελεί κάπως οξύμωρο να θέτουμε τις επενδύσεις υπό το πρίσμα του μεταφυσικού. Ωστόσο αυτή είναι μία παραπλανητική έκφραση. Τούτο, διότι ενώ φαινομενικά εκφράζει κάτι ως πέραν του λογικού στην πραγματικότητα πρόκειται για μία κατάσταση υπέρβασης των ορίων μας.  

Έχω γράψει στο παρελθόν για τον κανόνα των 3/5 (τριών πέμπτων) και δεν υπάρχει στην βιβλιογραφία είναι… δικής μου έμπνευσης. Σύμφωνα με αυτόν, εάν διαθέτουμε 3 μονάδες το επιθυμητό ευρίσκεται στις… 5. Σκεφτείτε ένα αυτοκίνητο ή ένα διαμέρισμα, το οποίο κοστίζει 50 χιλιάδες ευρώ, ενώ εσείς διαθέτετε 30. Η διαφορά είναι πολύ σημαντική, δεν αντιλέγω. Παρ΄ όλα αυτά εσείς διακαώς επιθυμείτε αυτό των 50 χιλιάδων.  

Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται για κάτι, το οποίο θα σας στερήσει από άλλα σημαντικότερα και ό,τι γράφω το προσεγγίζω υπό το πρίσμα της σωφροσύνης.  

Ποιο είναι το θέμα; 

Πώς τολμώντας μία υπέρβαση των ορίων σας με σημαντικό ποσοστό κινδύνου (ρίσκου) ξαφνικά ευρίσκεσθε στη ζώνη των 50χιλιάδων, η οποία σας δημιουργεί μία τεράστια προσωπική ικανοποίηση. Αυτό αντανακλάται στη διάθεσή σας και την ενέργειά σας. ΔΕΝ συμβιβάζεστε. Δεν είναι εύκολο αλλά είναι απλό: υπερβαίνετε τα όριά σας! 

Και τότε συνδυαστικά η χαρά της απόκτησης του επιθυμητού με την ανάγκη της κάλυψης της επένδυσης σας οδηγούν σε επιπλέον έσοδα και δραστηριότητες, οι οποίες τελικά διευρύνουν τον ορίζοντά σας υπερκαλύπτοντας τα όρια.  

Είναι… πόνος και δεν εφαρμόζεται παντού και ΔΕΝ πρέπει, διότι κάθε άνθρωπος ορίζει ο ίδιος τι είναι σημαντικό για τον ίδιον. Σε θέματα όπως επαγγελματικής φύσεως και επενδύσεων είναι ίσως ο κανόνας. 

(Η ανάρτηση αυτή είναι προς πρόκληση ερεθίσματος και προβληματισμού και μόνον και δεν αποτελεί κατ΄ ανάγκην επενδυτική τακτική παρά υποκειμενική άποψη).