Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Μεγάλη Μύτη του Καρνάβαλου

(και πολλών άλλων… καρνάβαλων, αυτός όμως είναι ο αυθεντικός) – Η λήψη είναι χθεσινή