Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Η Μεγάλη Μύτη του Καρνάβαλου

(και πολλών άλλων… καρνάβαλων, αυτός όμως είναι ο αυθεντικός) – Η λήψη είναι χθεσινή

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)