Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Κόμπρα Εδραπέτευσε, αλλά Συνελήφθη!

Από ένα μικρο-μπέρδεμα στον προγραμματισμό το άρθρο με θέμα την κόμπρα ξεγλίστρησε από το φύλλο της εφημερίδας των Πατρών “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” της προηγούμενης Δευτέρας, όπως σας είχα ανακοινώσει και θα δημοσιευθεί αύριο με ανανεωμένο και ισχυρότερο δηλητήριο από το οποίο ΔΕΝ επιζείτε.

Βλέπετε το ευγενέστατο και συμπαθέστατο ερπετό λόγω της κυλινδρικής του διατομής μπορεί να διαφεύγει από ανοικτάς οπάς, από τας οποίας εάν δραπετεύσει δυσκόλως επανεισέρχεται.

Αλλά, αλλά λέγω αγαπητές μου και αγαπητοί μου αναγνώστες άπαξ και επανασυλληφθεί υπό των ικανοτάτων φακίρηδων, όπως είμεθα ημείς δεν την γλυτώνει ο Κόσμος να φτιαχτεί.

Αύριο λοιπόν το πρωί μετά του αντιοφικού ορού σας σπεύσατε δια την προμήθειαν της εφημερίδος, αγγίζοντάς την μετά μεγίστης προσοχής.

Εις την σημερινήν φωτογραφίαν εμφαίνεται το μεγαλοπρεπές Παναχαϊκόν Όρος εις το οποίον, ως γνωστόν ΔΕΝ “κυκλοφορούν” κόμπρες! Αλλά μην αγχώνεστε! Οι όφεις δηλητηριώδεις και μη διαβιούν εις τους πρόποδάς του!

Είς εξ΄ αυτών και ο υποφαινόμενος!