Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Κινηματογραφική (μου) Αλήθεια

“Ο αληθινός άνθρωπος του κινηματογράφου είναι εκείνος που γι΄αυτόν ένα οποιοδήποτε δεδομένο, έστω και ολότελα αφηρημένο ή καθαρά ηθικό ή συναισθηματικό, μεταφράζεται αμέσως και εκφράζεται κυριαρχικά με κινηματογραφικά μέσα, με σκιές, με φώτα και σχήματα που κινούνται μέσα σ΄ ένα πλαίσιο κινηματογραφικό.”

-Étienne Souriau