Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Η Κατάρρευση του Κτιρίου στη Φλόριντα

Πραγματικά πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο γεγονός σε μία περιοχή, όπου έχουν κατασκευαστεί πολλά αντίστοιχα πολυώροφα κτίρια. Μπορούμε μακροσκοπικά και από κάτι χιλιάδες μίλια απόσταση να εικάσουμε το λόγο της κατάρρευσης;

Ναι εικασίες μπορούμε να κάνουμε, αλλά το τελικό πόρισμα είναι εκείνο, το οποίο θα αποκαλύψει τους πραγματικούς λόγους του τραγικού γεγονότος. Αλλά ας υποθέσουμε πως είμαστε στην επιτροπή διερεύνησης, πώς θα σκεφτόμαστε;

Το κτίριο κατέρρευσε μερικώς (μία πτέρυγα του) ωσάν να υποχώρησε το έδαφος σε εκείνο το σημείο και να συμπαρέσυρε το τμήμα εκείνο, το οποίο δεν ήταν στον κορμό του κτιρίου. Μία (πολύ σχηματικά) προεξοχή του, η οποία είναι (ήταν) προς την πλευρά του ωκεανού. Το κτίριο, όπως και πολλά άλλα είναι εντελώς παράκτιο.

Εάν προσέξουμε θα δούμε πολλές εισόδους προς τα υπόγεια γκαράζ. Δεν γνωρίζω πόσους ορόφους κάτω από το έδαφος έχει το κτίριο. Άρα έχουμε μία ένδειξη πιθανής αστοχίας λόγω διαφοράς στην ακαμψία του οικοδομικού του σκελετού. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια και η στατική μελέτη είναι το σημείο εξέτασης, χωρίς όμως κατά τη γνώμη μου να είναι κυρίαρχο. Το σημαντικότερο είναι το γεγονός πως στο διπλανό οικόπεδο κατασκευάστηκε μία πολύ μεγαλύτερη κατασκευή. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει μήπως τα ισχυρότερα φορτία του νεότερου και βαρύτερου κτιρίου, σε συνδυασμό με την τοποθεσία (δίπλα στη θάλασσα και σε εδάφη μάλλον έντονα αμμώδη) δημιούργησε εσωτερικές τάσεις (πιέσεις) με αποτέλεσμα να ρευστοποιηθεί το έδαφος κάτω από το άτυχο κτίριο. Εάν η αντοχή του εδάφους ελαττώθηκε ουσιωδώς τότε ενδεχομένως να υποχώρησε κάποιο θεμέλιο και να συμπαρέσυρε στην κατάρρευση το τμήμα εκείνο. Σημειωτέων πως στην ευρύτερη περιοχή το υψηλότερο κτίριο είναι το γειτονικό και κανένα άλλο.

Εάν εξαιρέσουμε την όχι απίθανη, αλλά αρκετά απομακρυσμένη θεωρία περί μίας χείριστης κατασκευής ή μία κατασκευής όπου φώλιαζε ένα εξαιρετικά χονδροειδές σφάλμα, (είτε εξ΄ αρχής είτε στην πορεία) το πιθανότερο –κατά τη γνώμη μου- είναι η κατάρρευση να προήλθε από εξωτερική αιτία, όπως παραπάνω.

Είναι αυτονόητο πως περιγράφω κάτι, το οποίο δε γνωρίζω απλά και μόνον από τις φωτογραφίες και την τοπογραφία της περιοχής. Μία μεθοδολογία σκέψης προτείνω.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)