Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Ισχύς των Δηλώσεων

Εάν τρεις άνθρωποι δηλώσουν πως είσαι μεθυσμένος, τότε καλύτερα να πέσεις κάτω και να τον υποδυθείς, ακόμα και εάν δεν έχεις πιεί σταγόνα αλκοόλ την τελευταία δεκαετία. Εάν μάλιστα για κακή σου τύχη κατέχουν και κάποια θέση ευθύνης ή εξουσίας (δεν είναι απαραίτητο), τότε… ευκαιρία να αρχίσεις να πίνεις παρά να πείσεις για το αντίθετο.