Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Η Ημέρα του Φωτός και ένας Ρόλος Πρόκληση

Παραδοσιακά η 21η Ιουνίου είναι μία ημέρα, η οποία με συναρπάζει, διότι είναι η ημέρα με τη μεγαλύτερη διάρκεια. Και ημέρα σημαίνει φως, όπως και ηθοποιός!

Την έχω μάλιστα συνδυάσει με την έναρξη υλοποίησης σχεδίων, τα οποία έχω σκεφτεί και προετοιμάσει τη “σκοτεινή” περίοδο.  Τώρα αντιστοίχως σκέφτομαι τα επόμενα.

Έχω όμως και έναν ρόλο πρόκληση:

Αναζητώ μία γυναίκα ηθοποιό ή με αγάπη στην υποκριτική ανεξαρτήτως εμπειρίας, η οποία ερμηνευτικά να μπορεί να αποδώσει… 4 ηλικίες:

16,30,48 και 61 ετών!

Δύο συγγενείς με κάποια διαφορά ηλικίας και φυσικά ομοιότητα ίσως θα διευκόλυναν την κατάσταση (16-30) και (48-61) αλλά και πάλι δεν είμαι τόσο σίγουρος πως αυτό θα απέδιδε καλύτερα το πνεύμα της υπόθεσης της ταινίας.

Δύσκολο, δεν αντιλέγω αλλά σε αυτή τη ζωή είμαστε όχι για να διεκπεραιώσουμε το αυτονόητο, αλλά να υλοποιήσουμε το αδιανόητο.

Η έδρα μου είναι στην Πάτρα, αλλά από Αθήνα έως Θεσσαλονίκη η απόσταση είναι ένα… τσιγάρο δρόμος (και δεν… καπνίζω). Δεν θα απαιτηθεί απομνημόνευση κειμένου. Μη διστάσετε λοιπόν! Τολμήστε!

“audentes fortuna iuvat”

(Τους τολμηρούς βοηθά η τύχη) – και ισχύει για όλους μας-.

Σημ.: Για όσες και όσους δεν γνωρίζετε το κινηματογραφικό στυλ μου δείτε τις “3 Μοίρες”, ταινία του 2016, η οποία έλαβε και μία σημαντική διάκριση από την Αγγλία. Θέμα της, πώς να αλλάξεις τη… μοίρα σου!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)