Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Ζωή Πάντα Εκπλήσσει

Χιλιάδες φορές σκέπτομαι διάφορα ζητήματα… Πως μπορούν να εξελιχθούν.

Εκπονούνται σχέδια, αναπτύσσονται σενάρια, σκέψεις, υποθέσεις… Ξαφνικά συμβαίνει ένα “απρόβλεπτο” γεγονός και τροποποιούνται όλα.

Όλος αυτός ο τεράστιος αριθμός πλάνων χάνει κάθε σημασία και μέσα σε λίγα λεπτά συμβαίνουν τόσα, όσα δεν είχαν περάσει ποτέ από τον
νου.

Τότε είμαστε αναγκασμένοι σε ελάχιστο χρόνο να προσαρμόσουμε τις
αντιδράσεις μας σε αυτά τα νέα δεδομένα και να αποφασίσουμε… Κυρίως όμως να
πράξουμε…

Τότε είναι η στιγμή, κατά την οποία ξεχωρίζουν οι άνθρωποι
της δράσης από τους ανθρώπους της αδράνειας…