Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Ζούγκλα της… Πατ(ρ)αγονίας

Βέβαια η Παταγονία στο νοτιότερο άκρο της Νοτίου (προφανώς) Αμερικής ίσως είναι λίγο διαφορετική, με περισσότερες πεδιάδες, τις πάμπας της Αργεντινής αλλά και την μεγαλοπρεπή οροσειρά των Άνδεων προς την πλευρά της Χιλής. Ωστόσο λίγο έξω από την Πάτρα υπάρχει ένα θεωρητικά ανάλογο τοπίο, το οποίο –και λόγω- της ηχητικής ομοιότητας το ονόμασα Πατ(ρ)αγονία.

Ένα “ρ” δρόμος χωρίζει την Πάτρα από την Παταγονία!