Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Ευχή μου για το 2023

Δεν γνωρίζω για εσάς, αλλά για πάρα πολλούς ανθρώπους στον Κόσμο (και για εμένα) το 2022 ήταν Bongo μέκρι… ντο ντέλος (και μένουν και κάποιες ώρες ακόμα να μη λέμε και μεγάλες κουβέντες)!
Ως εκ τούτου σας εύχομαι για το 2023…
(Ο σύνδεσμος στο YouTube: https://youtu.be/eL3U8pYgQkU)