Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Η Επενδυτική Πρόταση της teucris για το 2013

(υπό επεξεργασία έως το τέλος του 2012)

Πολύ απλά…

Εάν διαθέτετε ένα πέτρινο σπίτι…

Εάν διαθέτετε ένα ωραίο αγρόκτημα… στο οποίο θα μπορούσε να χτιστεί μία πέτρινη αγροικία…
…σε μία μάλλον ενδιαφέρουσα περιοχή και με ουσιαστικά χαρακτηριστικά βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, τότε ίσως θα μπορούσα να το προωθήσω στο ευαισθητοποιημένο οικολογικά διεθνές επενδυτικό κοινό…

Νομίζω πως η χώρα μας χρειάζεται και χρήμα αλλά και ανθρώπους από το εξωτερικό με επιρροή, ώστε να προωθήσουμε την ανάπτυξή μας…

Διαθέτω πολλές γνωριμίες αυτού του επιπέδου και θεωρώ πως είναι προς το συμφέρον όλων μας μία δραστηριότητα αυτής της μορφής…

 

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)