Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Ελληνική Φιλοσοφία – Greek Philosophy

Το Νόημα και το Πνεύμα της Ελληνικής Φιλοσοφίας σε λιγότερο από ένα λεπτό…Δείτε και το κανάλι στο YouTube του δημιουργού της μουσικής, αγαπημένου φίλου Γιάννη Μπαλαφούτη: