Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Εκπληκτική Πέτρινη Γέφυρα του Παμίσσου Ποταμού στην Μεσσηνία

Εκπληκτική; Γιατί; (3+1 λόγοι):
 
1. Είναι μοναδική πέτρινη γέφυρα σε καμπύλη κάτοψη, δηλαδή δεν είναι μία ευθεία γραμμή, η οποία ενώνει δύο όχθες αλλά μία καμπύλη.
 
2. Είναι… τριπλή σε σχήμα “Υ”. Αυτό είναι εντελώς μοναδικό παγκοσμίως! Τρία τμήματα! Εάν γνωρίζετε κάποια αντίστοιχη παρακαλώ ενημερώστε με. Ειλικρινά εδώ σκίζω το πτυχίο μου.
 
3. Κατασκευάστηκε το 367 προ της Χριστιανικής εποχής. Εάν ισχύει αυτό πρόκειται για την αρχαιότερη γέφυρα της Ευρώπης, η οποία χρησιμοποιείται ακόμα και μέχρι σήμερα.
 
4. (3+1) Στην τοποθεσία αυτή, σύμφωνα με τα λεγόμενα των κατοίκων της περιοχής συνήφθη η ειρήνη μεταξύ της υπερδύναμης της εποχής (των Λακώνων) και των Μεσσηνίων. Για τον λόγο τούτο ο ποταμός ονομάστηκε “Πάμισσος” δηλαδή τέλος στο “παν μίσος”. Πολύ ωραίο αυτό.
 
Οι πληροφορίες (3 και 3+1) προέρχονται από τον πρόεδρο του Δ.Δ. Νεοχωρίου (βλέπε πατρικό Κάλλας) Ιωάννη Καλογερόπουλο.
Στην επιγραφή του υπουργείου γράφοντα διαφορετικά πράγματα αλλά νομίζω πως ισχύουν τα 3 και 3+1.
 
Σημ. 1: Στις φωτογραφίες το τρίτο στέλεχος δεν φαίνεται καθαρά λόγω των χωμάτων και των φυτών, διότι η γέφυρα παραμένει σε έναν βαθμό αναξιοποίητη. Εάν ήταν στην Ιταλία (χώρα με τεράστια παράδοση και κορυφαία τεχνογνωσία ήδη από την Ρωμαϊκή εποχή στον τομέα των έργων πολιτικού μηχανικού) από χιλιόμετρα φωτεινές επιγραφές με λαμπάκια να αναβοσβήνουν θα την διαφήμιζαν.
 
Σημ. 2: Ο Ιωάννης Καλογερόπουλος (πηγή των πληροφοριών) με φόντο την γέφυρα. Στην κορυφή της καμπύλης κάθετα ευρίσκεται το τρίτο στέλεχος της κατασκευής, το οποίο διακρίνεται σε άλλη φωτογραφία.
 
Σημ. 3: Στην φωτογραφία με τα λασπόνερα (λόγω χωμάτων στα ανάντι) προσέξτε ένα νερόφιδο, το οποίο προσπαθεί να ανέβει στο βραχάκι! Προχώρα φιδάκι! Μη σε σταματά τίποτα!