Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Η Εκδοχή της Ιστορίας

Ο Μαρξ και ο Ένγκελς αναφέρουν ότι η ιστορία, για να αναπτυχθεί, επιλέγει τις χειρότερες εκδοχές. Πρόβλεψαν ορθώς και για την εφαρμογή των δικών τους θεωριών. Αναμένουμε να δούμε και την εκδοχή του κορωνοϊού.

Ο Προφήτης Teucris προφήτευσε
(Προφητεία #15 της 16-03-2020)

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)