Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Η Δικτατορία των Αριθμών

Επειδή την τελευταία δεκαετία –κυρίως- ακούω τις μεγαλύτερες ανοησίες, τις οποίες ακόμα και ένας προφήτης δεν μπορεί να απορροφήσει θέλω να επισημάνω πώς η επιτυχία και το αποτέλεσμα κρύβονται στα αρχ… και όχι στους αριθμούς.

Έχεις αρχι… (τεκτονικά σχέδια) προχωράς, ακούς τους αριθμούς παίρνεις τ΄ αρχι… (τεκτονικά σου σχέδια) και τέλος!

Ο Προφήτης Teucris προφήτευσε με ολίγον πιπέριον στο στόμα!
(Προφητεία #3 της 24-02-2020)

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)