Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

“Η δική σου απογοήτευση κέρδος για κάποιον άλλον…”

boeotian woman

“Η δική σου απογοήτευση κέρδος για κάποιον άλλον…”
Συνεπώς: Απαγορεύεται (αυστηρότατα) η απογοήτευση!
Τελεία και… περισπωμένη! -Τεύκρος

Σημ.: Στην φωτογραφία, της οποία δεν μπόρεσα να εντοπίσω τα credits παρουσιάζεται αγαλματίδιο γυναίκας να θρηνεί από την Βοιωτία της Πρώιμης Αρχαϊκής Περιόδου περ. 600)…