Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Γνώμη της Μητέρας μου για τον Ωνάση

Μπορεί να είχε όλα τα χρήματα του Κόσμου αλλά ένα πτυχίο δεν κατάφερε ποτέ του να το αποκτήσει και ούτε και με όλα τα λεφτά του θα μπορούσε!
Κοινώς για την Κυρία Ισμήνη εάν στα 18 σου δεν είχες… Νόμπελ Πυρηνικής Φυσικής ήσουν κάτι περίπου σαν αποτυχημένος.
Δεν αντιλέγω, ακραίες οι θέσεις της και ενδεχομένως και κοινωνικά μη αποδεκτές, αλλά αυτή ήταν…