Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η “Γλυκιά” Εκδίκηση της Ανατολικής Μεσογείου

Κι ενόσω στα νερά της “σφάζονται” παλικάρια για να ορίσουν τα θαλάσσια οικόπεδα ξοδεύοντας εκατομμύρια σε πόρους και ενέργεια και με κίνδυνο συρράξεων, κάποιοι νεαροί στην Καλιφόρνια αναπτύσσουν μία επαναστατική μέθοδο παραγωγής ενέργειας από την ίδια θάλασσα με κόστος μόλις το ένα εκατοστό της εξόρυξης και της διάθεσης του φυσικού αερίου.

Αυτή τη μέθοδο θα πληρώσουν για να τη χρησιμοποιήσουν (και όχι να αποκτήσουν) τα προηγούμενα… “παλικάρια” με κόστος πολλαπλάσιο των υποτιθέμενων κερδών, τα οποία θα είχαν από το φυσικό αέριο. Δεν εννοώ φυσικά σε καμία περίπτωση να αφήσουμε την κατάσταση στην τύχη της, αλλά να έχουμε υπ΄ όψιν μας ΚΑΙ αυτή την εκδοχή…

Ο Προφήτης Teucris προφήτευσε
(Προφητεία #60 της 09-03-2021)