Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Α Π Ο Λ Υ Τ Η Ελληνική Εικόνα

Πέτρινο εκκλησάκι μέσα σε απίστευτο τοπίο και η δρυς δίπλα για σκιά από τον ήλιο. Α! Ακούγεται και το κελάρυσμα του νερού μαζί με το αεράκι.