Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Η Ανισότητα της Ζωής

Η μοναδική ανισότητα, η οποία πρέπει να σε απασχολεί στη ζωή σου είναι ο αριθμός των φορών της πτώσης σου να είναι πάντα μικρότερος των φορών της επανάκαμψης σου.