Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

“Η ανάπτυξη θα έλθει το 2014”

Είναι μία μάλλον αστεία δήλωση αυτή, όπως η έκφραση, “δεν κυκλοφορεί χρήμα” και άκρως δηλωτικές (και οι δύο)  της χαώδους αντίληψης, η οποία επικρατεί σε αρκετούς κατέχοντες υψηλές θέσεις:

  1. Η ανάπτυξη δεν είναι …τραίνο για να έλθει… και
  2. Το χρήμα δεν είναι “φάντασμα”, για να …κυκλοφορεί!

Απαντήσεις teucris:

  1. Η ανάπτυξη είναι στο “χέρι” μας και από εμάς εξαρτάται. Δεν …έρχεται, εμείς …πηγαίνουμε και όσο περιμένουμε να έλθει δεν …έρχεται.
  2. Χρήμα υφίσταται όσο χρειάζεται ενώ εμείς το δημιουργούμε… Εάν λχ παραγάγαμε ένα προϊόν τύπου iPhone δεν θα προλαβαίναμε να μετράμε δολάρια…

Τώρα πως θεωρούμε ότι κάποιος εξωτερικός παράγοντας θα επέμβει (και δικαιολογούμε τους εαυτούς μας με για την απραξία μας) είναι από τα ακατανόητα…

Η μεγαλύτερη ευκαιρία των τελευταίων ετών μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και κατάντησε δακρύβρεχτο μελό…

Υπ’ όψιν πως αυτό σας το γράφει κάποιος, ο οποίος ανήκει σε έναν απίστευτα πληττόμενο χώρο… (και σαφώς όχι εκ του ασφαλούς)…